Grynparkas

Savo laikysena, elgesiu, pomėgiais, veikla kiekvienas žmogus kuria kultūrinį kraštovaizdį. Tai ne tik koplytstulpiai šalikelėj, bet ir geras žodis, pasakytas artimui, po kelionės pavaišintas svečias, kartu sudainuota daina, sušoktas šokis, papasakota istorija ar tiesiog šypsena. Tiek nedaug reikia, kad mes patys ir mus supantys žmonės galėtume laisviau kvėpuoti, atviriau žiūrėti, būti savimi…

VŠĮ „Dvimiesčio kulka“ – kultūros ir ekologijos festivalio Birštono Grynparkas organizatorius. Daugiau apie šį festivalį, jo tikslus, kultūrinę, ekologinę programą, skaitykite www.grynparkas.lt